Roger Swidorowicz en el 2021 - immagine di copertina